המדריך לעצמאיים -
חובות ודגשים להתנהלות מול הרשויות

ראשית ברכות, היציאה לעצמאות עסקית טומנת בחובה יתרונות מהותיים, אולם גם חובות ודרישות של הרשויות שחשוב שתהיו מודעים להן ותביאו אותן בחשבון כבר משלב התכנון של העסק (חשוב לציין כי מדריך זה אינו מציג את כל הדרישות ובכל התלבטות מומלץ להתייעץ עם מומחה מס), אז בואו נתחיל – 

מה צריך בכדי להפוך לעצמאי ?

בחירת מסגרת פעילות: עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע"מ

בואו נבין מה המשמעות של כל יישות-

עוסק פטור

עוסק פטור הינו מי שמחזור העסקאות (ההכנסות) שלו אינו עולה על 99,893 ₪ נכון ל- 2021 (הסכום מתעדכן מידי שנה ויש לעקוב אחרי נתון זה). זאת ההגדרה הנוחה ביותר עבור עצמאי מבחינת הדרישות החשבונאיות היות ועוסק פטור אינו צריך להוציא חשבוניות ולשלם מע”מ על הכנסותיו. הוא נדרש רק להוציא קבלות על התשלומים אליו לכן הנהלת החשבונות שלו מצומצמת יחסית.

ניתן להתחיל כעוסק פטור ובמידה וסה”כ ההכנסות במהלך השנה עוברות את הסכום של 99,893 ₪ יש ליידע את מע”מ ולשנות סטטוס לעוסק מורשה.

עוסק מורשה

עוסק מורשה מוגדר במידה ומתקיימים אחד משני התנאים הבאים:  

מחזור ההכנסות השנתי שלכם גבוה מ-99,893  בשנה (נכון ל- 2021); או שתחום העיסוק שלך נמצא ברשימת המקצועות שהמדינה הגדירה ככאלו שאינם יכולים לעסוק כעוסק פטור, להלן רשימה חלקית שלהם: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, מורה נהיגה ועו”ד (הרשימה המלאה מפורסמת באתר מע”מ).

כעוסק מורשה ההתנהלות החשבונאית תהפוך למעט יותר מורכבת, תצטרכו להוציא חשבוניות מס על כל תקבול כספי ולגבות מע”מ בגינו. תידרשו לדווח למע”מ אחת לחודש או חודשיים (תלוי במחזור הפעילות), וככל הנראה תידרשו לרואה חשבון שייטפל בכל עניינכם הכספיים מול הרשויות.

חברה בע”מ

 המשמעות של חברה בע”מ (ראשי תיבות של “בעירבון מוגבל”) שהיא מוגדרת כישות משפטית נפרדת מבעליה בניגוד לעוסק פטור ועוסק מורשה שהעסק והבעלים הינם אותה הישות. אחד היתרונות הגדולים של החברה הוא שבמידה והיא נקלעת לקושי פיננסי, התשלום לבעלי החוב מתבצע מתוך מימוש ההון והנכסים העצמאיים של החברה ואלו אינם יכולים לדרוש את תשלום החובות מבעלי המניות באופן אישי.

 

למרבית העצמאיים האפשרות של חברה בע”מ הינה לא ריאלית היות שהעלות הפיננסית של תפעול חברה הינה גבוה יחסית מאחר והנהלת החשבונות מורכבת יותר ויש להעסיק רואה החשבון, נדרש להגיש דוחות רבים ולשלם אגרה שנתית וזה עלול להתברר כמהלך לא משתלם מבחינה כלכלית אלא אם מחזור המכירות השנתי עולה על 700-600 אלף שקלים, לכן כדאי לשקול זאת. 

ישנם עוסקים שיעדיפו לפתוח חברה בע”מ מסיבה תדמיתית היות ובכוונתם לעבוד מול חברות גדולות, סיבה נוספת יכולה להיות במידה ותחום העיסוק הינו בעל סיכון כך שיחייב הגנה מפני תביעות או פשיטת רגל

איך מחליטים באיזו אופציה לבחור?

אם אתם חושבים על פתיחת עסק עצמאי קטן, כדאי לבחור בעוסק פטור. העוסק הפטור אינו גובה מע”מ, ולכן הוא פטור מהגשת דוח חודשי לרשויות המע”מ והעברת הכספים. מנגד, הוא אינו יכול לקזז את תשלומי המע”מ שהוא שילם עבור רכישת ציוד או שירותים לעסק שלו. 

צריך לשים לב שהבחירה בעוסק פטור, לא תהווה מגבלה על הצמיחה של העסק בגלל תקרת המחזור שהחל ממנה העסק יוגדר כעוסק מורשה. בנוסף, בעלי עסקים רבים רואים בעוסק הפטור עסק קטן ולכן מעדיפים לא לעשות אתו עסקים.

לגבי הקמת חברה במידה ואתם מתכוונים להקים עסק עם מחזור הכנסות גדול, להשקיע חלק גדול מהרווחים בפעילות העסקית ולקחת סיכונים כלכליים, הקמת חברה היא פתרון טוב יותר עבורכם. אם אתם מכוונים לעסק קטן, יחסית, בעל רמת סיכון נמוכה, עוסק מורשה זו הדרך המתאימה יותר עבורכם

דיווח לרשויות ופתיחת תיק

השלב הראשון הוא הדיווח לרשויות המע”מ

קיימת אפשרות לדיווח ופתיחת תיק עצמאית אולם אז עליכם לגשת פיזית למשרדי המע”מ הקרובים לאזור שלכם ולהירשם כעוסק מורשה או כעוסק פטור. לצורך הרישום עליכם להביא את המסמכים הבאים: תעודת זהות, חוזה שכירות של מקום העסק, אישור על חשבון הבנק של בעל העסק, רישיון או תעודות מקצועיות של בעל העסק.

בשלב השני יש להירשם במס הכנסה, גם פה אם אתם עושים זאת עצמאית עליכם להגיע פיזית למשרד מס הכנסה היכן שמתנהל העסק שלכם.

השלב האחרון הוא פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי. עליכם לגשת למשרדי הביטוח הלאומי הקרובים לאזור שלכם לדווח על תאריך פתיחת העסק ולמלא טופס הנקרא “דין וחשבון רב שנתי”.

חובות ודרישות מעצמאיים

חובות ודרישות מול מע"מ

על בעל עסק לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישות מס הכנסה ומע”מ, אשר כולל בין השאר: רישום הכנסות והוצאות של כספים ומלאי, רישום של הנפקת חשבוניות וקבלות ושמירת קבלות על הוצאות העסק.

עוסק מורשה חייב להוציא חשבונית מס על כל עסקה שביצע עם לקוחותיו ולהעביר לרשויות המס את המע”מ שגבה מהם כאשר עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבוניות אלא רק קבלות

עוסק מרשה חייב להגיש דו”ח מע“מ תקופתי לרשות המיסים, פעם בחודש או חודשיים (נקבע לפי מחזור העסקאות), הדו”ח התקופתי כולל את ההפרש בין סכום המע”מ (עומד כיום על 17%) שגבה בעל העסק מלקוחותיו לבין סכום המע”מ שבעל העסק שילם בגין רכישת מוצרים או שירותים עבור העסק (מס תשומות). 

חובות ודרישות מול מס הכנסה

בעל עסק (שאינו חברה) חייב לשלם מס הכנסה בגין ההכנסה החייבת במס של העסק וכן להעביר את תשלומי מס הכנסה שניכה במקור ממשכורתם של העובדים בעסק התשלום למס הכנסה נעשה באמצעות תשלום חודשי של מקדמות, אשר סכומן נקבע על ידי פקיד השומה במס הכנסה. ניתן להגיש בקשה להקטנת שיעור המקדמה, אם בעל העסק סבור ששיעור המקדמה שנקבע לו הינו גבוה מדי יחסית לגובה רווחיו הצפויים , שיעור המקדמה נקבע כאחוז מההכנסה.

אחת הדרכים לגביית מס מעסקים עצמאים היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לקוחות העסק. לאחר פתיחת התיק במס הכנסה תקבלו אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור – אשר קובע מה גובה האחוז שהלקוחות שלכם יצטרכן לנכות מהתשלום לעסק. אם  אתם עסק חדש, לרוב תקבלו פטור ממס במקור או לפעמים ניכוי באחוזים בודדים. בכל מקרה ניתן להגיש בקשה לפטור מלא או להקטנת שיעור המס שמנוכה במקור.

בעלי עסקים מחויבים להגיש דו”ח שנתי על הכנסותיהם והוצאותיהם לשנת המס. (עסק קטן, שהכנסתו השנתית אינה עולה על 60,000 ש”ח, רשאי להגיש דו”ח שנתי מקוצר) לאחר הגשת הדו”ח השנתי למס הכנסה יתברר אם מגיש הדו”ח חייב לשלם עוד מס או שהוא זכאי להחזר שכן שילם עודף מס דרך המקדמות.

שני סוגי העוסקים (מורשה ופטור) נדרשים לשלם מס בגין הרווח, בהתאם לגובה הרווח ומדרגות המס, המפורטות בטבלה בהמשך.

בבואכם לשלם תשלומים למס הכנסה, אתם צריכים לערוך דו”ח רווח והפסד, ולהבין איזה מהוצאות העסק שלכם מוכרות במס הכנסה לצורך הפחתת גובה המס שיש לשלם ולשלם מס על הרווח. 

מס הכנסה מכיר בהוצאות שונות של העסק כהוצאות מוכרות שמקוזזות מהכנסות העסק לצורך חישוב המס הנדרש.  ישנן הוצאות שתקנות מס הכנסה קובעות שלמרות שהן הוצאו בייצור הכנסה, הן לא יוכרו באופן מלא, אלא רק באופן חלקי, עד לתקרה שנקבעה. התקרה יכולה להיות סכום או אחוז מן ההוצאה. להלן חלק מן ההוצאות אשר מוכרות באופן חלקי: אחזקת רכב, טלפון בבית שמשרת את העבודה, טלפון נייד, נסיעות לחו”ל, הוצאות אישיות בנסיעות (אש”ל), כיבודים, מתנות וביגוד מקצועי.

עוסק פטור יוכל לנכות את מלוא ההוצאה המותרת כולל המע”מ ששילם בגינה. לעומתו עוסק מורשה ינכה רק את מחיר הבסיס ששילם (ללא המע”מ), שכן את המע”מ ששילם (מס תשומות) הוא רשאי לקזז מתוך תשלומי המע”מ שהוא מעביר לרשות המסים בעת הגשת הדו”חות התקופתיים למע”מ.

להלן מדרגות מס ההכנסה הנכונות לשנת 2021 (מדרגות המס מופעלות על בסיס הכנסה שנתית ולא חודשית).

רווח שנתי רווח חודשי אחוז מס
עד 75,480 ש"ח
עד 6,290 ש"ח
10%
75,481- 108,360 ש"ח
6,291- 9,030 ש"ח
14%
108,361- 173,880 ש"ח
9,031- 14,490 ש"ח
20%
173,881- 241,680 ש"ח
14,491- 20,140 ש"ח
31%
241,681- 502,920 ש"ח
20,141- 41,910 ש"ח
35%
502,921- 647,640 ש"ח
41,911- 53,970 ש"ח
47%
647,641 ש"ח ומעלה
53,971 ש"ח ומעלה
50%

תושבי ישראל זכאים לנקודות זיכוי ממס ההכנסה, שמפחיתות את גובה מס ההכנסה שעליהם לשלם. הזכות הבסיסית עומדת על 2.25 נקודות לכל תושב, כששווי נקודה, נכון ל-2021 הוא 218 ש”ח לחודש, שהם 2,616 ש”ח לשנה שלמה. אם יש לכם ילדים או שנישאתם, יתכן שמגיעות לכם עוד נקודות, מלבד נקודות זיכוי, קיימים זיכויים שונים ממס הכנסה, כגון זיכויים לתושבי הפריפריה או זיכויים עקב הפרשות פנסיוניות. במידה והינכם מגישים את הדוח השנתי באופן עצמאי כדאי לכם לבדוק לעומק או להתייעץ עם מומחה מס בנודע לנקודות הזיכוי להם אתם זכאים.

בעל עסק שמעסיק עובדים אחראי להעברת תשלומי מס הכנסה שניכה במקור ממשכורתם של העובדים בעסק. שיעור מס ההכנסה שעל המעסיק לנכות נקבע על פי מדרגות מס הכנסה. יש לפתוח תיק ניכויים בסניף מס הכנסה באזור בו מתנהל העסק.

חובותיו של עצמאי מול ביטוח לאומי

בעל עסק עצמאי חייב להעביר לביטוח לאומי תשלומים בשני מישורים נפרדים:

  • האחד הוא תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמו, כעצמאי.
  • השני הוא העברת תשלומי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור העובדים בעסק (אם הוא מעסיק עובדים).

גובה דמי הביטוח שמחוייב עצמאי שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה הינם:

מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע – 6,331 ש”ח (נכון לשנת 2021) – 2.87% דמי ביטוח לאומי ו-3.10% דמי ביטוח בריאות (וסה”כ 5.97%).

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד להכנסה המירבית לחודש (44,020 ש”ח, נכון ל-2021) – 12.83% דמי ביטוח לאומי ו- 5.00% דמי ביטוח בריאות (וסה”כ 17.83).

ההפרשה לביטוח לאומי, בדומה לתשלומים למס הכנסה, מתבצעת מדי חודש כמקדמות, לפי השערות הרווח השנתי, ובסוף השנה מתבצע קיזוז יחד עם הגשת הדוח השנתי למס הכנסה. 

ישנו חריג שמוגדר כ”עצמאי שאינו עונה להגדרה”. אם מתקיים לגביו אחד התנאים הבאים הוא פטור מתשלום לביטוח לאומי: 

  1. הוא עוסק בעבודתו כעצמאי פחות מ 20 שעות בשבוע.
  2. הכנסתו החודשית הממוצעת מהעסק שווה או נמוכה מ- 5,276 ₪ בחודש (נכון ל 2021)
  3. הוא עוסק בעסק פחות מ-12 שעות בשבוע והכנסתו החודשית הממוצעת מהעסק לא עולה על 1,583 ₪ ( נכון ל 2021)

פנסיה

עובד עצמאי חייב להפקיד באופן עצמאי סכומי כסף לצורך חיסכון פנסיוני, בשיעורים המפורטים בטבלה מטה, וזאת עד תום שנת המס

עצמאי שהפקיד כספים לחיסכון פנסיוני, יהיה רשאי בתנאים מסוימים למשוך חלק מהכספים אם ייקלע למצב של אבטלה (סגירת עסק או הגעה לגיל פרישה).

עובד עצמאי זכאי להטבות מס עבור הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

עצמאי רשאי להפקיד סכומים נוספים לביטוח פנסיוני מעבר לסכומים הקבועים בחוק, וכך להגדיל את החיסכון הפנסיוני ואת קצבת הפנסיה שלו וכן ליהנות מהטבות מס נוספות

להלן סכומי ההפקדות המינימאליות עבור מספר דוגמאות: 

רווח שנתי ב- ₪ הפרשה בגובה 4.45% (עד מחצית השכר הממוצע) הפרשה בגובה 12.55% (מעל מחצית השכר הממוצע) סה"כ הפקדות (₪)
50,000
2,225
0
2,225
100,000
2,707
4,915
7,622

150,000

2,707

11,190

13,897

השכר הממוצע במשק על פי ביטוח לאומי לשנת 2021- 10,428 ₪ לחודש ( 125,136 ₪ בשנה )

שרות מילואים

עצמאי שנקרא לשירות מילואים (כולל קריאה בצו חריג, כגון צו 8) זכאי לתשלום תגמול מהמוסד לביטוח לאומי.

לסיכום, מומלץ לכל מי שמתכוון לפנות לדרך עצמאית לקחת בחשבון את כל הדרישות להתנהלות נכונה מול הרשויות, היערכות מראש תקנה לכם שקט נפשי, תחסוך לכם גם כסף וגם זמן יקר ואולי הכי חשוב תאפשר לכם להתרכז בדבר העיקרי שזה ניהול העסק החדש שלכם. אנחנו נשמח לעזור לכם ולעמוד לרשותכם עם המידע והשירותים שלנו.

 שיהיה המון בהצלחה!!! 

יש לכם שאלה?

 אנחנו כאן בשבילכם, צרו איתנו קשר ונשמח לעזור בכל נושא.