תנאי שימוש ופרטיות לאתר

 1. צור ארז יוני (ע.מ. 036867117 ) הינו בעליו החוקיים של האתר www.mycount.co.il  אשר מספק שירות הנהלת חשבונות- באתר האינטרנט הנ”ל  ו/או באמצעות אימיילים הנשלחים למועדון הלקוחות ו/או באתרים שותפים אחרים ו/או בכל פלטפורמה בה יחליט בעל האתר לקדם את מוצריו (לשם הנוחות ייקראו חברה למרות שהינם עוסק מורשה להלן:”החברה“, ו/או “האתר” ו/או “בעל האתר” ו/או “בית העסק” ו/או       “הנהלת האתר“), המכירה נעשית באמצעות רשת האינטרנט באתר ובכל דרך אחרת שבעל האתר יחליט.  
 2. טרם הרשמה ו/או המשך גלישה ושימוש בשירותי האתר, חשוב שתוודא כי יש לך הרשאה לגשת לאתר ובאם קיבלת פרטי גישה, באופן חוקי, לאזור אישי הכולל שם משתמש וסיסמה (להלן:”האזור האישי“)  וזאת בכדי לפעול במערכת באופן חוקי מבלי לפגוע בדינים, חוקים ותקנות החלים עליך, לרבות רישיון השימוש שלך (ראה בהמשך).

הקדמה

כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עמו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם. 

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים ו/או הגולשים ו/או המנויים באתר.

 החברה שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים. 

אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות.

הגדרות

 1. המשתמש/ המשתמשים/לקוחות“”- משתמשי האתר הרשומים ו/או משתמשי האתר שאינם רשומים ו/או מנויים על סוגיהם ו/או מבקרי האתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע. 
 2. מנוי“-משתמש אשר נרשם לקבלת שירותי האתר ומחזיק שם משתמש וסיסמה ייחודי עבורו. 
 3. מנוי חינמי ו/או ניסיוני“- מנוי לתקופה קצובה אשר תיקבע על ידי החברה, המאפשר למשתמש שימוש בחלקים מסוימים במערכת לצורך בחינת התאמת המערכת לשימוש המשתמש.
 4. “השירות ו/או המוצר”– ניהול חשבונות דרך ממשק האתר ושירותים נוספים שמפורסמים באתר. 

הסכמה לתנאי השימוש

 1. בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.

פעילות האתר והיתר שימוש

 1. האתר מציע מערכת אינטרנטית להזנת נתונים לצורך ניהול חשבונות. יכול ויהיה תוכן תומך באתר באמצעות סרטונים, טקסטים, לינקים, הסברים, תמיכה מוגבלת בווצאפ ועוד (להלן: “המידע“). המידע בחלקו נאסף ממאגרים חיצוניים, לינק שמפנים למידע מחוץ לאתר, סרטונים ועוד.
 2. יודגש כי המידע ו/או המערכת באתר הינו בגדר כלי עזר בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או תוכן  לצורך קבלת החלטות כלשהן ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. האתר לא יישא באף אחריות ישירה ו/או עקיפה לנזקים ככל שייגרמו כתוצאה מהשימוש הישיר ו/או העקיף באתר. 
 3. החברה תעשה ככל הניתן להשאיר את המידע והמערכת באתר מדויק, מעודכן, איכותי, מותאם לצרכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב את המידע הוא מדויק, אמין, שניתן להסתמך עליו. על כן האתר לא יהיה אחראי על ההשלכות הנ”ל בגין אחריות על נזק כלשהו לרבות שגיאות, אי דיוקים, השימוש ו/או ההסתמכות בהם.
 4. מנוי ו/או מנוי זמני יקבל גישה לאזור האישי אשר תתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמה ייעודיים שיונפקו למשתמש ספציפי אשר רק לו תינתן האפשרות לצפות בתוכן ולרואה החשבון ככל שישנו (המורשים).
 5. רישיון השימוש מאפשר אך ורק צפייה וצפייה חוזרת במידע האתר באופן אישי ולמורשים ברישיון בלבד ולא יועבר לאחר בין היתר לא למטרות ייעוץ כלשהן וכן שלא להפצה מסחרית או אחרת (להלן:”רישיון השימוש“).
 6. הגישה למידע ייעשה רק על ידי בעל הרישיון השימוש ומורשיו. יודגש כי רישיון השימוש אינו כולל את הזכות להעתיק, להפיץ, לשנות, לשדר, להטמיע, להציג בפני הציבור ו/או לאחר שללא רישיון שימוש זהה ו/או להעמיד לציבור ו/או לקבוצת אנשים וכן כל פעולה אחרת שלא אושרה במפורש על ידי החברה.
 7. המכשירים המותרים לכל רישיון ומורשיו עומד על 3: PC, מובייל וטאבלט. כל שימוש חורג נוסף יכול ויגרום לחסימה של המשתמש.
 8. האתר שומר לעצמו את הזכות לנהל הרשאות שונות למשתמשים מסוגים שונים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 9. החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי יכולה לבצע בדיקות מעת לעת ו/או להטיל מגבלות ו/או לשנות מגבלות קיימות על השימוש  בתנאי הרישיון כגון אך לא רק: (א) זיהוי כניסה במקביל של אותו שם משתמש משני מכשירים שונים; (ב) כניסה תדירה מכתובות IP  שונים; ו – (ג) כניסה מאזורים שאינם מזוהים על ידי הגדרות המערכת.  כל מקרה ייבחן לגופו. ככל שנחסם ו/או הוקפא רישיון השימוש ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר באזור יצירת  הקשר באתר.
 10. לחברה שיקול דעת בלעדי באילו תנאים לשחרר את החשבון כאמור.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפתח פעילויות וכלים טכנולוגיים נוספים באתר לרבות כלי אכיפה, פיקוח ושימושיות.
 12. החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר ו/או המידע יפעל באופן שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי חלק מהמידע באתר מופעל ו/או תלוי על ידי גורמים חיצוניים שלמפעילי האתר אין שליטה עליו. 
 13. לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
 14. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול ולשנות מעת לעת את אופן השימוש באתר, התוכניות המוצעות למשתמשיו ו/או השירות המוצע בו. 

תהליך ההצטרפות לשירות

 1. המוצרים ו/או השירותים הנמכרים באתר בין היתר הם שירותי הנהלת חשבונות וגישה למערכת אינטרנטית ייעודית. על הרוכש לקרוא היטב את תנאי השימוש טרם רכישה ו/או שימוש במוצר. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין נזק לרבות נזק שנגרם עקב שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש.
 2. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או להסיר ו/או לערוך תכנים ו/או מוצרים ו/או סוגי מוצרים ו/או שירותים ו/או שירותים נלווים או מבצעים. 
 3. פרטי המפרט הטכני, תנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים יופיעו בדף המוצר ו/או בדף נחיתה ייעודי לטובת העניין ואשר מזוהה עם אחד הפעילויות של בעל האתר. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו לרבות אך לא רק תנאי השירות ו/או המחיר בכל עת (להלן: “דף מוצר” ו/או “דף שירות“). 
 4. בכדי להזמין שירות יש לבחור את השירות בהתאם להוראות באתר- תנאי השירות, מחיר, הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר/שירות.
 5. בטופס ההזמנה ו/או במסך תשלום ו/או בכל מקום אחר שיבחר בעל האתר להציע עסקה למשתמש יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: “פרטי המזמין ו/או הלקוח“) ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים (להלן: “ביצוע ההזמנה” ו/או “הזמנה“). יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה. 
 6. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את הרכישה. 
 7. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי דיווח על פי דין. 
 8. לחברה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. 
 9. לחברה הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון. 
 10. במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או החברה תבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי ו/או הבנק, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור החברה תודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה (להלן: “אישור הזמנה“). יודגש כי חיוב המזמין בגין השירות המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה. לצורך נוחיות הגבייה העסקה תהיה בתשלומים לאורך התקופה שהוזמנה.
 11. המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו “השירותים הניתנים”.
 12. במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור עסקה. יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק, לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.
 13. לאחר הביצוע הסופי של ההזמנה ואישורה יסופק ללקוח פרטי מנוי עם שם משתמש וסיסמה לשם גישה לשירות ו/או מוצר שהוזמן ו/או תאריך.

הגבלת אחריות, שימוש באתר,  טיב השירות

 1. ללקוח ידוע כי חלה האחריות הבלעדית להעביר את המידע לדיווח היא על הלקוח בלבד.
 2. הלקוח מצהיר כי הינו מעביר פרטים נכונים, מדוייקים, שלמים ואשר מייצגים את מקור המסמכים שבידי הלקוח.
 3. חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר לרבות למטרות שאינן חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, הטעיה, לעודד, לשדל להמריץ ולפעול בניגוד לחוק, פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ובכלל, פגיעה בפרטיות של צד כלשהו, להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין האתר ומפעיליו. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, שימוש באתר ומידע בו אלא רק לפי היתר שימוש הרשיון בתקנון זה, לא לשמור את התכנים המופיעים באתר באזורים ציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך.
 4. בעל האתר מאפשר שאלת שאלות דרך אפליקציית הווצאפ. אך אינו מתחייב לזמינות מסויימת ו/או חזרה תוך זמן מסוים ממועד קבלת הפניה ו/או מענה על שאלה. יודגש ויובהר כי התמיכה בווצאפ היא מוגבלת וראשונית בלבד. אין מטרתה לתת מענה אישי על כל נושא וכל שאלה. בעל האתר ישתדל לעזור ככל הניתן באופן פרטני בווצאפ אך אינו מתחייב על כך ולשיקול דעתו הבלעדי בלבד.
 5. המידע המוצג באתר החברה הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו. 
 6. הלקוח מצהיר כי הוא מבין ומודע שהאחריות של נכונות וחוקיות הדיווח והדוחות לרשויות השונות הן אל אחריותו בלבד. הלקוח מתחייב על כל טעות ו/או טעויות הקשורות לדיווח ו/או לכל נושא הקשור להנהלת החשבונות שתימצא לדווח באופן מיידי עם גילוי הטעות ולדאוג לתיקון הטעון הנגזרת מכך.
 7. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע ו/או בנתונים ו/או בתחשיבים שבשירות ובאתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכי, בכפוף לדין ו/או הסכם החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן. 
 8. כאמור החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לרוכש באתר, תוצאתי, ישיר, הסתמכותי, פיצוי עונשי ועוד. בפרט אך לא רק במקרים שלהלן:
  1. שימוש או יכולת שימוש באתר על שלל רבדיו- תוכן, תחשיב יכולות אחרות ועוד.
  2. הודעות, מכתבים ו/או כל תוכן שהמשתמש קיבל מהאתר ו/או החברה.
  3. הסתמכות על מידע שפורסם באתר בין אם על ידי החברה ובין אם על ידי צדי ג’.
  4. נזק שנגרם עקב שגגה ו/או טעות סופר בדיוק פרטי המידע המוצגים על גבי האתר.
  5. כל שירות או תחשיב שהוגש על ידי אתר זה או כל דרך אחרת שקשורה לאתר זה.
 9. הגבלות אחריות שלעיל לא מסכמות את כל ההגבלות אחריות כפי שעולות מסעיפי התקנון האחרים בפרט בעניין הפרטיות אך לא רק. מכל מקום גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע”י הלקוח לכל היותר.

תנאי המנויים לשירות

 1. האתר תומך בדיווח לחברות ולעצמאיים- שיטת דיווח כפולה ושיטת דיווח חד צידית. ישנם הבדלים במידע הנדרש, בתמחור ובכל דבר שבעל האתר יקבע מעת לעת. יש להישמע לדרישות וההוראות באתר.
 2. בתום ההרשמה תהיינה תקופת ניסיון של המנוי במשך 14 יום. בסופה יגבה תשלום בגין כל חודש כפי שמפורט באתר. לא תהיינה עוד תקופות ניסיון מעבר לאמור לעיל.
 3. הנחות בני זוג
 4. אי תשלום יגרור סיום היחסים החוזיים בין הצדדים וניתוק מגישה למערכת. לאתר לא תהיה כל אחריות בנוסע לנזק שייגרם ללקוח כתוצאה מאי הסדרת התשלום וההתנתקות בשל כך.
 5. התשלום הוא חודשי על בסיס שנתי ועל כן גם בחודש ללא פעילות יגבה תשלום.
 6. הלקוח מתיר לבעל האתר לגבות תשלום בגין חודשים שלא שולמו עד 6 חודשים.

דו”ח שנתי 

 1. מחיר מיוחד, כפי שמפורסם במחירון האתר, עבור דו”ח שנתי יינתן רק למנויים פעילים במערכת.
 2. תשלום עבור דו”ח שנתי יתבצע ו/או לא יוחזר גם במקרה בו לא יוגש הדו”ח שנתי מסיבה שאינה נעוצה באתר.
 3. התשלום בגין הדו”ח השנתי מזכה את הלקוח בייצוג וטיפול מול רשויות המס וכו’. ללא תשלום בגין הדו”ח לא יינתן שירות של ייצוג מול הרשויות כאמור.
 4. לשיקול הדעת הבלעדי של האתר לקבוע כי יש להוסיף תשלום נוסף בגין הדו”ח השנתי. זאת במידה ויתגלו שגיאות חריגות ו/או מהותיות שיגררו לעבודה נוספת להכנת הדו”ח להגשה. תישלח הודעה מתאימה ללקוח טרם החיוב ובהסכמתו בלבד.

הנחת בני זוג

 1.  תינתן כאשר ישנו מנוי בתוקף ורק אחד מבני הזוג מעסיק עובדים. ההנחה תכנס לתוקף רק לאחר חודש בתשלום בפועל ופניה יזומה מצד המנוי.

סיום התקשרות וביטול עסקה

 1. לכל צד הזכות לסיים את ההתקשרות. הלקוח יפעל לפי הוראות הממשק באתר וישולם מלוא הסכום עבור תקופת השירות.
 2. הנתונים ישמרו במערכת במשך שנתיים מרגע סיום ההתקשרות. עד מועד זה תהיה אפשרות ללקוח להוריד את המידע לעותק קשיח באמצעות הזדהות נאותה מראש.
 3. במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוייה בחברת האשראי ולא בחברה.
 4. סיום ההתקשרות ייעשה במסגרת חוק הגנת הצרכן. החלק היחסי יוחזר ו/או תיפסק הגבייה מהלקוח מהמועד שהודיע בכתב על כוונתו לסיים את ההתקשרות.
 5. סיום מנוי על ידי הלקוח באמצע השנה תיעשה על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, ככל שירצה המנוי לסיים את ההתקשרות וזאת שלא עקב פגם במוצר, הנך רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, זאת לפי המאוחר.
 6. ככל שייפסק המנוי טרם סיום שנת המנוי, יבוצע קיזוז ויחויב אמצעי התשלום רק לגבי התקופה היחסית בה ניתן היה גישה למשתמש לתכנים באמצעות פרטי המנוי וזאת אף אם לא השתמש בפועל.
 7. ככל שבעל המנוי לא יכבד את תנאי העסקה (כולל את תקנון זה) עם בעל האתר, בין היתר לא ישלם בעבור המנוי. לבעל האתר תהיה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם המנוי ולהגביל את גישתו לאתר ולתכניו. במצב זה יראו את הלקוח כאילו ביטל מיוזמתו את המנוי.

שמירת פרטיות והמידע

 1. החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים לרבות שימוש בטכנולוגית הצפנה מסוג SSL ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא. 
 2. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש.
 3. Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.
 4. באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יכולים לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982.
 5. גיבוי המידע מתבצע על ידי הנהלת האתר לעיתים תכופות. עם זאת על הלקוח לבצע גיבויים משלו לנתונים הנאגרים במערכת. מומלץ על פעם ל-3 חודשים כרטיסים, מאזן רווח והפסד. ולשמור עותק פיזי מודפס בסוף שנה למשך 7 שנים.
 6. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע ההזמנה ישמרו במאגרי המידע של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע או שקראת, העמודים שצפית, המוצרים והשירותים שעניינו אותך וכל מידע אחר. 
 7. אם החברה תתמזג או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה; 
 8. החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה  תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי. 
  1. יצירת קשר
 • החברה תעשה מאמץ לחזור לפניות תוך זמן סביר.

קניין רוחני

 1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר החברה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של החברה ו/ או המפרסמים) בכתב ומראש. 
 2. כל הזכויות באתר לרבות המידע, אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים, טבלאות ועוד השייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני.  אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

כללי

 1. לחברה הזכות לבצע מעת לעת בדיקות בגין שימוש על פי הרישיון שניתן. הבדיקה יכול ותכלול בין היתר בדיקת IP  של המשתמש ואת המיקומים מהם מתבצע גישה לחשבון תחת אותם פרטי גישה למערכת. 
 2. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
 3. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
 4. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 5. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
 6. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
 7. לחברה הזכות הבלעדית לשנות את תוכניות ו/או מוצרי החברה לרבות אי מתן אפשרות להזמין מנוי זמני ו/או מנוי נסיוני מכל סוג שהוא אך לא רק. הכל לשיקול דעת הבלעדי של החברה.
 8. סכום הפיצויים המקסימלי, ככל שייפסק, לא יעלה על 200 ש”ח.
 9. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
 10. יובהר כי הגדרות המונחים בתקנון זה לא ישפיעו על פרשנות המהותית בפרט הגדרת ע.פ/ע.מ כחברה לצורך הנוחות בלבד אם בכלל.
 11. הפסקת מנויים תיעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן והדין.